Wavefont 3.3

100
1ch
100
0
100px
ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮİIJĴĶĸĺļľŀłńņňŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢĀĂĆĊĎĒĖĚĞĢĦĪĮIJĶĺľłņŊŎŒŖŚŞŢĀĂĊĒĚĢĪIJĺłŊŒŚŢĀĂĒĢIJłŒŢĀĂĢłŢ
ĀĆČĒĘĞĤĪİĶļłňŎŔŚŠŠŚŔŎňłļĶİĪĤĞĘĒČĆĀĆČĒĘĞĤĪİĶļłňŎŔŚŠŠŚŔŎňłļĶİĪĤĞĘĒČĆĀĆČĒĘĞĤĪİĶļłňŎŔŚŠŠŚŔŎňłļĶİĪĤĞĘĒČĆĀĆČĒĘĞĤĪİ
0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ▁▂▃▄▅▆▇█
11́1́́1́́́1́́́́1́́́́́1́́́́́́1́́́́́́́1́́́́́́́́1́́́́́́́́́1́́́́́́́́́́1́́́́́́́́́́́ 33́3́́3̂3̂́3̂́́3̂̂3̂̂́3̂̂́́3̂̂̂3̂̂̂́3̂̂̂́́3̂̂̂̂3̂̂̂̂́3̂̂̂̂́́3̂̂̂̂̂3̂̂̂̂̂́3̂̂̂̂̂́́3̂̂̂̂̂̂3̂̂̂̂̂̂́3̂̂̂̂̂̂́́3̂̂̂̂̂̂̂3̂̂̂̂̂̂̂́3̂̂̂̂̂̂̂́́3̂̂̂̂̂̂̂̂3̂̂̂̂̂̂̂̂́3̂̂̂̂̂̂̂̂́́3̂̂̂̂̂̂̂̂̂3̂̂̂̂̂̂̂̂̂́3̂̂̂̂̂̂̂̂̂́́ 11̀1̀̀1̀̀̀1̀̀̀̀1̀̀̀̀̀1̀̀̀̀̀̀1̀̀̀̀̀̀̀1̀̀̀̀̀̀̀̀1̀̀̀̀̀̀̀̀̀1̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀1̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀1̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀ 33̀3̀̀3̌3̌̀3̌̀̀3̌̌3̌̌̀3̌̌̀̀3̌̌̌3̌̌̌̀3̌̌̌̀̀3̌̌̌̌3̌̌̌̌̀3̌̌̌̌̀̀3̌̌̌̌̌3̌̌̌̌̌̀3̌̌̌̌̌̀̀3̌̌̌̌̌̌3̌̌̌̌̌̌̀3̌̌̌̌̌̌̀̀3̌̌̌̌̌̌̌3̌̌̌̌̌̌̌̀3̌̌̌̌̌̌̌̀̀3̌̌̌̌̌̌̌̌3̌̌̌̌̌̌̌̌̀3̌̌̌̌̌̌̌̌̀̀3̌̌̌̌̌̌̌̌̌3̌̌̌̌̌̌̌̌̌̀3̌̌̌̌̌̌̌̌̌̀̀